PROJEKTOVÁNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Zahrnuje zajištění všech projektových a inženýrských činností při realizaci staveb v oblasti energetiky, distribučních rozvodů, přípojek a transformačních stanic v úrovni nízkého i vysokého napětí respektování materiálových standardů ČEZ Distribuce. V divizi pracují projektanti s předchozími dlouholetými zkušenosti v oboru, což zaručuje profesionální a kvalitní práci. Projektová činnost je prováděna pod vedením autorizované osoby s oprávněním dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění. Divize se zabývá zpracováním projektových dokumentací a inženýrskou činností pro všechny fáze výstavby se zaměřením na komplexní celky. Projektové dokumentace a inženýrská činnost jsou zajišťovány v následujícím rozsahu:

  • Zabezpečení vstupních podkladů stavby, záměr stavby
  • Dokumentace pro zadání stavby (studie)
  • Dokumentace pro územní řízení
  • Dokumentace pro stavební řízení
  • Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
  • Dokumentace pro provedení stavby
  • Dokumentace dodavatelská a montážní
  • Dokumentace skutečného provedení stavby
  • Autorský a technický dozor

Projektové dokumentace přípravných fází staveb obsahují všechny náležitosti dle stavebního zákona. Současně s územním či stavebním řízením zajišťujeme potřebná vyjádření dotčených organizací státní správy a provádíme jednání s vlastníky pozemků, kterých se projektovaná stavba dotýká, vyřizování věcných břemen dle energetického zákona v úrovni smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o věcném břemeni.


REALIZOVANÉ PROJEKTY

SITEMAP

Homepage
ODEM a.s.
  Kontakt
PROJEKTOVÁNÍ A INŽENÝRING
  Realizované projekty
E - MOBILITY
DEVELOPERSKÁ ČINNOST
OBCHODNÍ ČINNOST

KONTAKT

ODEM Group a.s.
Hořejší nábřeží 1715/11
150 00 Praha 5

Juraj Tatara
obchodní ředitel
Email: tatara@odem-group.eu
Tel: +420 608 773 653

Karel Hruška
technický ředitel
Email: hruska@odem-group.eu
Tel: +420 774 443 096