ZPĚT NA PŘEDCHOZÍ STRÁNKU


NAPSALI O NÁS

Celé články se zobrazí kliknutím na obrázky vlevo

Vyřeší nové typy vodičů venkovních vedení problémy s námrazou?

Těžký led nebo mokrý sníh akumulovaný na zemních a fázových vodičích venkovních vedení může způsobit velké výpadky dodávky elektrické energie. Příkladem z nedávné historie může být sněhová bouře v Kanadské provincii Quebec v roce 1998, kdy při této události došlo k dominovému efektu a konečnému přerušení dodávky u čtyř milionů zákazníků v některých oblastech i po několik týdnů. K poruchovým událostem na venkovních vedeních při působení námrazy nebo sněhu může dojít k mechanickému přetížení vodičů a stožárů vlivem velké váhy akumulovaného ledu nebo ke snížení elektrické pevnosti izolátorů. Návrh venkovních vedení musí do jisté míry tyto faktory předpokládat a vzít je při výpočtech v úvahu. Zároveň se v současné době do popředí dostávají nové typy vodičů, s odlišnými vlastnostmi a charakteristikami, než jaké mají vodiče klasické s ocelovým lanem. Je proto důležité otázky spojené s touto problematikou otevřeně diskutovat a řešit.


Unikátní ACCC vodiče – řešení pro inteligentní sítě

Do popředí společenského zájmu se stále intenzivněji dostává problematika ekonomické a udržitelné výroby elektrické energie a její efektivní spotřeby. Neméně důležitý je však i efektivní přenos elektrické energie od zdroje ke konečnému odběrateli. Vždyť celosvětově činí přenosové ztráty elektřiny v sítích více než 1,4 bilionu kilowatthodin ročně. Tento článek se zaměřuje na popis unikátního řešení, které dokáže výrazně eliminovat přenosové ztráty nasazením hliníkového vodiče s kompozitním jádrem (ACCC). S uplatněním tohoto produktu na českém a slovenském energetickém trhu pomáhá firma ODEM GROUP a.s., exkluzivní zástupce výrobce pro tyto regiony. O výrobě těchto typů vodičů uvažuje i tradiční výrobce Laná, a.s., který i pro tyto účely investoval do nové linky. Tu spustil ve svém závodě ve slovenském městě Žiar nad Hronom.


Unikátní ACCC vodiče – řešení pro inteligentní sítě

SITEMAP

Homepage
ODEM a.s.
  Kontakt
PROJEKTOVÁNÍ A INŽENÝRING
  Realizované projekty
E - MOBILITY
DEVELOPERSKÁ ČINNOST
OBCHODNÍ ČINNOST

KONTAKT

ODEM Group a.s.
Hořejší nábřeží 1715/11
150 00 Praha 5

Juraj Tatara
obchodní ředitel
Email: tatara@odem-group.eu
Tel: +420 608 773 653

Karel Hruška
technický ředitel
Email: hruska@odem-group.eu
Tel: +420 774 443 096